La JUNTA DIRECTIVA del SANT CUGAT, F.C. anuncia oficialment la convocatòria d’eleccions.

Els càrrecs a proveir, com a mínim, són:

  • President
  • Secretari
  • Tresorer

Poden ser electors i/o candidats tots els socis ordinaris que siguin majors d’edat, tinguin establert com a mínim un any d’antiguitat com a soci i no tinguin suspesa la seva condició de soci.

Els cens electoral s’exposarà públicament en el Tauler d’Anuncis de les oficines del club a partir del 27 de gener i fins el 31 de gener de 2020.

Els dies 3, 4 i 5 de febrer de 2020 es podran presentar reclamacions davant la Junta Electoral.

Els dies 6 i 7 de febrer de 2020 la Junta Electoral resoldrà, si s’escau, les reclamacions presentades

El termini per a la presentació de candidatures serà del 10 de febrer i fins el 14 de febrer de 2020.

S’hauran de presentar adreçades a la Junta Electoral i signades per tots els components de la candidatura com a prova de la seva acceptació i acompanyades de les fotocòpies dels DNI.

Les eleccions se celebraran al diumenge dia 1 de març de 2020 en les oficines del club, C/. Ventura i Gassol, s/n. Zona Esportiva Municipal Jaume Tubau de Sant Cugat del Vallès.

El temps d’obertura per exercir el dret a vot serà de les 10:00 a les 14:00  hores.

Els electors es podran acreditar mitjançant el seu DNI, NIE, Carnet de conduir o Passaport.