El Sant Cugat FC celebrarà la seva assemblea anual de socis i sòcies el proper divendres 25 de gener a la Casa de Cultura, a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19,30 en segona.

L’ordre del dia serà el següent:

  • 1) Lectura de l’acta anterior.
  • 2) Memòria de les activitats i liquidació de l’exercici econòmic vençut.
  • 3) Pressupost per al proper exercici econòmic.
  • 4) Precs i preguntes.

Esperem comptar amb la vostra presència!

Cordialment,

La Junta Directiva del Sant Cugat FC