El Sant Cugat FC ha rebut aquest dijous, juntament amb 15 entitats esportives més de la ciutat, el diploma acreditatiu conforme ha participat en les jornades formatives ‘En qüestions de gènere…Empat’. Es tracta d’un programa de sessions encaminades a formar els clubs i entitats per tal que desenvolupin el seu propi Pla d’Igualtat de Gènere.

En concret, el programa busca impulsar un ‘conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, que tenen per objectiu aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, i eliminar la discriminació per raó de sexe’, tal com dicta la Llei Orgànica per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

Les sessions van començar a la primavera i s’han allargat durant uns mesos. Ara, l’objectiu del SantCu és aplicar les pautes apreses durant el curs per tal de poder desenvolupar el seu propi Pla, i que sigui un complement al Codi Ètic vermell-i-negre, desenvolupat de manera pionera a Catalunya.

El projecte s’ha adreçat a totes les entitats esportives de Sant Cugat, en el marc dels actes que engloba el reconeixement de la ciutat com a Ciutat Europea de l’Esport 2018.