La junta directiva del Sant Cugat FC ha convocat l’Assemblea Anual Ordinària de socis i sòcies el proper 12 de gener. La trobada, que tindrà lloc a la Casa de Cultura, arrencarà a les set del vespre en primera convocatòria i a dos quarts de vuit en segona.

L’ordre de l’assemblea serà el següent:

  1. Lectura de l’acta anterior.
  2. Memòria de les activitats i liquidació de l’exercici econòmic vençut.
  3. Pressupost per a l’exercici econòmic 2017-2018.
  4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels nous membres de la junta directiva.
  5. Precs i preguntes.